Aprendre de l’experiència, avaluar en temps de crisi. El Pla d’Acció de San Miguelito avaluat.

L’avaluació és una etapa obligatòria en les polítiques públiques de cooperació, que esdevé especialment útil en temps de crisi, ja que ajuda a prioritzar les estratègies a seguir. Valorar per millorar; aprendre, per seguir avançant. Aquest és el rerafons de tres processos d’avaluació, que s’han impulsat des de l’Àmbit de Cooperació, Solidaritat i Pau de l’Ajuntament de Sant Boi en paral·lel durant l’any 2012, que comparteixen un mateix objectiu: analitzar els resultats, la pertinència i l’impacte de les actuacions impulsades des de l’Ajuntament en l’àmbit de la cooperació i la solidaritat per identificar lliçons apreses i línies de continuïtat.  L’avaluació del Pla d’acció del municipi agermanat de San Miguelito (Nicaragua) va constituir el primer d’aquests processos i va servir per evidenciar la importància de la planificació i l’avaluació en l’àmbit de la cooperació.

Del  febrer a juliol de 2012, un equip mixt conformat per un consultor extern, per dos membres del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i una tècnica de l’Ajuntament, van realitzar l’avaluació participativa del Pla d’acció pel desenvolupament local, solidari i sostenible de San Miguelito 2008-2011. Aquest instrument ha articulat durant el últims quatre anys les intervencions amb aquest municipi. L’avaluació es proposava analitzar aquest document estratègic i les actuacions desplegades en el marc d’aquest,  a partir de l’anàlisi de diversos criteris: Pertinència, coherència, apropiació, compliment, eficàcia, eficiència, impacte i sostenibilitat.

Per a realitzar aquest procés es va dissenyar una metodologia altament participativa enfocada a recollir la percepció de la població dels projectes desenvolupats en el període. A través de grups focals (amb el  Consell Municipal, les diverses Comissions Municipals, les dones beneficiàries de crèdit, el col·lectiu de docents, els empresaris/es, els ramaders/es, els productors/es, etc.) i entrevistes amb diferents informants claus, es va voler recollir la valoració de la ciutadania de tots aquests aspectes. Amb tota aquesta informació, i l’observació directa realitzada pel propi equip d’avaluació,  es van configurar les conclusions de l’informe d’avaluació, posant especial èmfasi en la valoració dels canvis que el Pla, i la cooperació de Sant Boi amb San Miguelito, havia contribuït a generar en el municipi agermanat.

L’informe constata que en el període analitzat, 2008-2011, el Pla va aconseguir millorar la cobertura i la qualitat de l’educació, gràcies a les intervencions de l’entitat Ensenyament Solidari,  així com establir un punt de partida, amb l’aprovació d’un Pla Director d’Aigua i Sanejament per millorar l’accés a l’aigua a San Miguelito. En aquest període, i mitjançant l’impuls de projectes productius de l’ONG DESOS Opció Solidària, també es van millorar les condicions bàsiques de producció. Igualment, els projectes impulsats des de l’Ajuntament amb col·laboració diverses institucions com l’AECID i la Diputació de Barcelona, van contribuir a enfortir la gestió municipal de San Miguelito.

En aquests quatre anys, l’alcaldia ha millorat la seva capacitat recaptadora i, amb aquesta, els serveis que ofereix a la població. Aquesta tasca ha estat reconeguda a nivell nacional, on l’alcaldia de San Miguelito s’ha posicionat com a pionera en aspectes com la planificació dels recursos hídrics, l’ordenament del territori i l’impuls al cadastre, i el treball per la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. La gestió municipal a través de Plans estratègics s’ha identificat, doncs, com una bona pràctica a la qual caldrà donar-li continuïtat.

El Pla, conclou l’informe, ha contribuït a incrementar la cooperació amb San Miguelito i a orientar el desenvolupament d’aquest per via de plans estratègics, l’execució dels quals ha generat incipients però importants impactes en la millora de les condicions de vida de la població. El paper de la població en tot aquest procés, però, ha estat desigual i molt circumscrit projectes específics i no al Pla en la seva globalitat.  Cal seguir treballant per augmentar la participació de la ciutadania en els projectes i corresponsabilitzar-la en la seva execució. Per tot això, el Pla recomana promoure la participació ciutadana en la gestió municipal tot garantint una gestió mancomunada d’aquests processos. El recolzament per part de les entitats de Sant Boi i de l’Ajuntament a les entitats de San Miguelito serà una altra de les  claus en aquest procés, i ha de permetre avançar en l’assoliment dels resultats previstos, aprofitar els recursos existents i crear estratègies de complementarietat entre tots els actors per tal de contribuir al desenvolupament sostenible, solidari i equitatiu del municipi nicaragüenc.

Desplaça cap amunt