La Plataforma Local Med Marroc, noves vies de col·laboració amb el Nord del Marroc

El 21 de gener de 2013, la Junta de Govern Local va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Boi a la Plataforma Local-Med Marroc, un espai de treball de la cooperació descentralitzada entre municipis catalans i del Nord del Marroc.

Aquesta plataforma ha estat impulsada de forma conjunta per la Diputació de Barcelona i el Centre Marroquí per la Recerca i el Desenvolupament (CMRD) i consisteix en la posada en marxa d’una xarxa de cooperació descentralitzada entre els ens locals de la província de Barcelona i els del Marroc. Es tracta d’un espai d’intercanvi que parteix d’un projecte anterior anomenat PROGOL en el marc del qual es volia contribuir a l’enfortiment institucional de les administracions locals alhora que a la creació de nous vincles d’amistat i partenariat.

La Plataforma es proposa desenvolupar accions dirigides a la millora i a l’eficàcia de les polítiques públiques locals i a la creació de coneixement a partir de l’intercanvi i l’aprenentatge del treball en xarxa.  Els canvis legislatius, la cessió de competències i l’aprovació dels Plans Comunals de Desenvolupament obren nous espais per a reforçar les capacitats de les comunes marroquines. L’experiència acumulada en els diversos àmbits de la gestió pública municipal pels municipis de la província de Barcelona, pot servir d’aprenentatge per aquests municipis. És a dir, la Plataforma Local Med Marroc pretén reforçar les polítiques públiques locals i la cohesió social a la Mediterrània a través d’aquesta xarxa de cooperació entre els municipis de la província de Barcelona i del Nord del Marroc, creant espais d’intercanvi i aprenentatge en comú.

La Jornada realitzada al Marroc el 17 i el 18 de gener i la posada en marxa d’una pàgina web són primeres iniciatives en aquesta línia. En la trobada, que portava per títol “La promoció econòmica local. Oportunitats i perspectives de futur” les comunes marroquines van expressar els reptes amb els quals es troben i es van identificar possibles àmbits en els quals els Ajuntaments catalans poden aportar la seva experiència. La creació de la pàgina web, d’altra banda, pretén donar continuïtat a aquest espai de coneixement en comú i alhora donar visibilitat a la Plataforma. En aquesta mateixa línia de treball, en els propers mesos la Diputació de Barcelona organitzarà una nova jornada per visibilitzar experiències exitoses dels municipis catalans en l’àmbit de la promoció econòmica i es concretaran els espais de col·laboració i assistència tècnica entre els municipis i comunes membres de la Plataforma.

Més informació a: http://www.plateforme-localmed.net/

Desplaça cap amunt