Taller participatiu sobre “Economia feminista: una possibilitat de canvi”

Solidaritat Inter(nacional) transformadora entre i per les dones, especialment sobre la feminització́ de la pobresa i la seva ciutadania econòmica, en i amb els municipis.

En el context actual de crisi que vivim, es considera necessari reprendre la reflexió́ sobre la solidaritat dins el territori amb una mirada local i global, actualitzada i amb la incorporació d’equitat de gènere, mitjançant eines innovadores i creatives, que facilitin processos de consciencia crítica i transformadora i que impulsin alternatives
locals amb una mirada global.

Per la construcció de consciencia crítica sobre la importància de la solidaritat inter(nacional) es necessari implicar a tota la ciutadania, però és estratègic enfortir a les lideresses dels diversos moviments socials dels municipis perquè aquestes aportin el seu punt de vista i multipliquin els processos.
En aquest sentit, el projecte prioritza una temàtica d’interès actual per les dones de St. Boi i Santa Coloma, la feminització de la pobresa i la ciutadania econòmica de les dones.

L’accés a noves mirades, anàlisis i propostes, vingudes de les feministes catalanes i de la resta del món pot enriquir la construcció́ de discursos i pràctiquestransformadores de les dones dels municipis locals per fer front a l’actual situació i millorar la cohesió social i la construcció d’una ciutadania econòmica més justa i equitativa per dones i homes.
Per fer-ho possible es creen espais de comunicació (accés a informació i discursos alternatius al normatiu), de reflexió crítica, de foment del diàleg i de construcció́ de discurs; espais físics i virtuals on dones de diverses procedències, edats i sectors socioculturals puguin exposar les seves mirades, reflexionar i elaborar discursos
de forma col·lectiva.

El projecte s’estructura en tres moments:
1.-Espai preparatori
Taller Preparatori (28 octubre)
És un taller de 2:30 hores aproximadament.

Al taller preparatori es treballarà:
– Exposició dels conceptes bàsics d’economia feminista, ciutadania econòmica i feminització de la pobresa.
– Treball per identificar, a partir de l’experiència i la vida de les dones participant, els temes prioritaris al voltant de la temàtica. Aquesta identificació servirà per dissenyar el seminari de reflexió de novembre.
S’utilitzen dinàmiques participatives.
Accés a materials sobre economia feminista

El grup disposarà de diversos materials de preparació a diversos nivells per tal de complementar el procés al nivell del interès de cada persona.
Es posarà al servei del grup:
– Dossier d’economia feminista
– Documentació per consultar
– Plataforma virtual. Plataforma FemAcció.

La Plataforma FemAcció és una eina virtual complementària (i opcional). Es tracta d’una xarxa social virtual de senzilla utilització. Cooperacció posa al servei dels grups i entitats de dones aquesta eina. Durant la durada del projecte s’obra un grup per tal de facilitar l’accés i l’intercanvi d’informació (articles, documents, vídeos i podcast) així com espais de reflexió i intercanvi. Per facilitar el accés a aquesta eina, el projecte contempla espais per divulgar la seva utilització i facilitar la seva pràctica (tallers d’utilització).

2.-Espai de reflexió i construcció
Seminari (17 i 20 novembre)

A partir de dinàmiques participatives i creatives i a partir del temes escollits al taller preparatori, s’obrirà un espai de reflexió, d’intercanvi d’experiències i de formulació de propostes, que contarà amb dues dones especialistes en economia feminista que acompanyaran el procés, una lideressa que vindrà des d’El Salvador (de la xarxa de
Mesoamericanas en Resistencia) i una experta d’aquí. Tot el procés i l’elaboració de les conclusions estarà dinamitzat per una pallassa especialitzada en desenvolupament i gènere amb una metodologia anomenada “Clownclusions”.

El seminari esta pensat en dos moments, un moment oberta al públic en general i un destinat al grup per tal de construir de forma col·lectiva reflexió.
No hi ha un temari tancat, perquè la idea és que s’adapti al que les dones hagin decidit aprendre i/o aprofundir al taller preparatori. El seminari té una duració aproximada de 6 hores (3 hores cada dia).
Es comptarà amb un espai infantil per facilitar la participació de les dones que tenen infants a las seva cura.

Documental sobre economia feminista
Es realitza un documental d’economia feminista a partir del procés creat.
El documental es distribuirà a diverses entitats.

3.-Espai de cloenda
Es presenta el document sobre economia feminista a partir del qual es farà un debat.
Es divulgaran els resultats del procés als municipis implicats, a l’àrea metropolitana i a Catalunya.
Estarem contentes que les dones de St. Boi participeu en aquest procés, aportant les vostres mirades i experiències i enriquint la reflexió entorn a la feminització de la pobresa i la economia feminista.

Les dones som les més afectades per la crisi actual, es necessari reflexionar sobre les discriminacions que vivim, intercanviar mirades i definir estratègies de canvi.

Comptem amb la vostra participació!

Jornada cooperaccio

Desplaça cap amunt