Nou bloc dels 20 anys d’agermanaments de Sant Boi

webprojecteagermanaments

 

En aquest nou bloc trovaràs tota la informació del projecte “20 anys d’agermanaments, 20 anys de cooperació santboiana”, que s’emmarca en la commemoració dels vint anys d’agermanament de la ciutat de Sant Boi amb el muncipi nicaragüenc de San Miguelito.

De la concertació entre Ensenyament Solidari, l’Associació d’Amistat San Miguelito- Sant Boi i l’Ajuntament sorgeix aquest projecte que pretén posar en valor la col·laboració efectuada en aquests anys amb el municipi agermanat de San Miguelito (Nicaragua) i amb Marianao (Cuba) per contribuir a la millora de les condicions de vida i al desenvolupament equitatiu i sostenible d’aquests municipis.

L’objectiu és visibilitzar el processos de transformació que han viscut ambdós municipis, alhora que els aprenentatges que això ha suposat per la ciutat de Sant Boi i per la seva ciutadania, justament en un moment on s’està qüestionant la pertinença i l’especificitat de la cooperació descentralitzada municipal. Per aquest motiu, en el marc del projecte es vol desenvolupar instruments i eines que permetin contextualitzar, valorar, implicar i mostrar la feina feta. Amb aquest objectiu, es plantegen diversos instruments que ens permetran arribar a diferents col·lectius (població en general, persones vinculades a l’àmbit associatiu, infants i les seves famílies, personal municipal) i als diversos espais de la ciutat (através de l’audiovisual, d’exposicions, d’un llibre, del teatre i d’un espai de reflexió).

Amb el projecte recuperem l’agermanament com a motor a partir del qual articular les estratègies de sensibilització i educació per al desenvolupament, posant èmfasi en la importància d’explicar la feina feta i així millorar el coneixement de la ciutadania d’aquest patrimoni de la ciutat.

El context actual, amb la nova Llei de Racionalització de l’Administració Local fa més necessari explicar la contribució que ha s’ha realitzat des de l’àmbit de la cooperació en la millora de les condicions de vida en d’altres països, i alhora els impactes que això ha tingut en el propi municipi.

Visita el bloc: http://agermanaments.com

Desplaça cap amunt