L’Ajuntament ha aprovat el Pla municipal d’acollida a les persones refugiades

El Pla municipal d’acollida a persones refugiades s’ha aprovat inicialment per unanimitat en el Ple de 17 de desembre de 2015. Amb aquest document estratègic, l’Ajuntament estableix els mecanismes i instruments que possibilitaran que Sant Boi esdevingui una ciutat d’acollida.

Davant la situació d’emergència humanitària que ha generat la crisi de les persones refugiades i l’acord europeu del sistema de quotes, l’Ajuntament decideix dotar-se d’un Pla municipal d’acollida, com a instrument estratègic per definir i articular el procés d’acollida i integració a la població refugiada des d’una perspectiva psicosocial i de drets humans que permeti garantir una acollida digna i un procés enriquidor per a la ciutat. El procés d’acollida comprèn tres àmbits d’actuació: col·laboració en la tasca d’assistència a les persones refugiades en els països d’origen i trànsit, l’acollida a la ciutat de Sant Boi i l’educació per la solidaritat i la incidència política.

Per garantir l’acollida, el Pla proposa aprofundir i consolidar la col·laboració iniciada amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) , que és una de les entitats que té un concert amb el Ministeri de Treball i Seguretat Social per aquest tema, i facilitar la implantació d’aquesta entitat a la ciutat. És a dir, es vol reforçar el sistema d’acollida a persones refugiades existent a Catalunya i per això es donarà suport a la CCAR en l’obertura de cinc pisos que acolliran a 30 persones .

El procés d’acollida a la ciutat s’acompanyarà d’una extensa campanya de sensibilització a través de les quals es vol explicar les causes que generen refugi i els compromisos internacionals en matèria de dret d’asil.

Així mateix, el procés d’acollida s’acompanya d’una col·laboració amb les ONGds especialitzades que estan oferint assistència a les persones refugiades en els països de trànsit i de ruta, a través del suport que l’Ajuntament dóna a la campanya d’emergència endegada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament . A través d’aquesta campanya, s’està col·laborant amb la tasca que realitzen les següents ONGs Creu Roja (El Líban i Sèrbia), Farmamundi, (Sèrbia-Hongria), Save the children (Síria), Acció Contra la Fam (Líban) , ACNUR (Iraq) i Metges del Món (Grècia i Itàlia).

Desplaça cap amunt