L’Ajuntament s’adhereix a Electronics Watch

L’Ajuntament ha formalitzat la seva adhesió a l’organització Electronics Watch . Des de 2014, l’Ajuntament ha seguit el procés de constitució d’Electronics Watch i participa en algunes de les reunions i treballs del primer grup assessor de compradors del sector públic, participant també en l’estudi sobre la compra d’equips electrònics a les Administracions Públiques a Espanya.

El fet de formar part d’Electronics Watch com a comprador públic de material electrònic dóna accés a la informació actualitzada sobre els proveïdors, una avaluació de les condicions laborals locals i dels procediments efectius per denunciar greuges que es puguin detectar. Aquestes activitats de monitoratge es preveu que comencin a la segona meitat de l’any 2016. Aquest compromís amb la compra pública ètica ha culminat amb la formalització de l’adhesió de l’Ajuntament com a soci. A Catalunya, altres ajuntaments com el de Barcelona o Sabadell o Universitats com a la de Barcelona també s’han afiliat a aquesta organització.

L’objectiu d’Electronics Watch és garantir la compra pública socialment responsable a Europa. Electronics Watch segueix el model ja provat de manera efectiva al Workers Rights Consortium (www.workersrights.org), que s’aplica al sector tèxtil i de confecció als EUA, amb l’objectiu que els seus membres puguin influir i incentivar la sostenibilitat i justícia en les cadenes de subministrament , mitjançant la demanda expressa del compliment dels drets laborals dels seus proveïdors.

Electronics Watch agrupa a tres categories de col·lectius: compradors públics europeus; ONG, sindicats, acadèmics i altres experts internacionals i els grups de defensa dels drets laborals dels països productors d’electrònica al Sud global.

Desplaça cap amunt