Cristina Gallach: “Gran part de les competències per a l’aplicació dels ODS es troben en les administracions locals”

En el marc del darrer Barrejant, celebrat entre el 3 i el 7 d’octubre de 2018, la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau va llençar un nou número de la revista Solidària. L’entrevista que es reprodueix a continuació ocupa la secció ‘La veu del nord’ d’aquest número.

 

Entrevista a Cristina Gallach, Alta Comissionada per l’Agenda 2030.

Quan parlem de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 10, de quines desigualtats parlem?

L’Objectiu 10 inclou tant la millora de les condicions socioeconòmiques de les persones més desafavorides com la lluita contra les desigualtats des d’una visió global. Ens compromet a combatre les discriminacions generades per motius de sexe, edat, discapacitat, raça, ètnia o religió. I té una altra ambició: reduir les desigualtats entre països, amb la promoció d’acords, polítiques i accions internacionals d’impacte.

En l’àmbit municipal, quines línies s’haurien de treballar prioritàriament per avançar en l’ODS 10?

S’ha de treballar de manera urgent i intensa en els àmbits que afecten les persones en risc de pobresa i exclusió. Les administracions locals, i sobretot els serveis socials dels ajuntaments, són el primer lloc al qual acudeix la ciutadania quan té dificultats. Les persones en risc d’exclusió, en la franja econòmica més dèbil, necessiten accions en àmbits com l’habitatge, l’alimentació, l’educació, l’atenció a la gent gran, la sanitat i les facilitats d’esbarjo i esports. S’espera i s’exigeix molt de l’àmbit municipal, tant pel que fa a les ajudes per superar les dificultats com per prevenir el risc d’exclusió.

Quin paper han de jugar les administracions locals en la implementació del Pla d’Acció per l’Agenda 2030?

Són clau. El compliment de l’Agenda dependrà en gran mesura del fet que els municipis se la facin seva i hi inverteixin recursos humans, financers i de tot tipus. El Pla que ha elaborat el govern reconeix aquest paper decisiu dels municipis. Queda clar que gran part de les competències per a l’aplicació dels ODS es troben en les administracions locals. Per aquesta raó, representants dels municipis aplegats en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) han contribuït intensament en el procés d’elaboració del Pla i fins i tot van formar part de la delegació oficial espanyola a l’ONU quan es va realitzar l’examen nacional voluntari, el passat mes de juliol.

Què aporta el marc dels ODS, i especialment l’ODS 10, a l’enfocament de la cooperació i la solidaritat?

D’entrada, l’ODS 10 posa la solidaritat en el centre de l’acció, tant pel que fa a les persones més vulnerables com respecte dels esforços addicionals que s’han de fer per ajudar els països menys desenvolupats a millorar la seva situació, enfortint les seves institucions, donant-los accés als mercats financers i atorgant-los el suport necessari des del punt de vista jurídic i polític internacional. Per exemple, per assolir progressivament una major igualtat dins dels països hi ha una meta molt important: l’adopció de polítiques fiscals, salarials o de protecció social. La meta sobre les migracions, que demana que es facilitin els desplaçaments de les persones de manera ordenada, constitueix una autèntica novetat en una agenda mundial.

La cooperació internacional, que es dona a través de governs, administracions i organitzacions internacionals, s’està repensant en funció dels ODS. Els països donants i receptors han d’adaptar processos de concessió i execució de les ajudes als criteris i a la necessitat de complir amb l’Agenda, i s’han de sotmetre als indicadors, que han de confirmar avenços o bé estimular canvis en les polítiques, si aquestes no són eficaces.

Desplaça cap amunt