Avaluem. Tres anys treballant per l’acollida

El desembre de 2018 finalitzava el termini d’execució del Pla d’acollida, document estratègic que justament s’aprovava de manera definitiva fa tres anys (febrer 2016).  El Pla encetava un nou àmbit de treball per a l’Ajuntament i, per aquest motiu, abans d’actualitzar-lo amb nous compromisos, s’ha cregut pertinent avaluar-lo.  La consultora Gemma Pinyol, d’Instrategies, realitzarà una avaluació en clau estratègica i participativa per identificar aprenentatges i recomanacions de cara al futur. Partint dels compromisos aprovats i resultats assolits, es tracta d’analitzar l’impacte que ha tingut el Pla i identificar els àmbits de millora.

El temps ha permès passar de la voluntat als fets i tres anys després de l’aprovació definitiva del Pla d’acollida a Persones Refugiades (17 de febrer de 2016), Sant Boi es troba entre les ciutats referents en l’àmbit. En aquest període, Sant Boi ha aportat 12.600€ a la Campanya d’emergència del Fons Català de Cooperació i 100 persones han estat acollides, bé a través del programa estatal gestionat per CEAR/CCAR, bé a través del programa complementari finançat per l’Ajuntament i que compta amb el suport de la Fundació Agbar. Més enllà de l’acollida, s’ha consolida també  la sensibilització a les escoles sobre el dret d’asil, especialment al voltant de l’acte de Commemoració del Dia Mundial de les Persones Refugiades on hi participen la majoria d’escoles de la ciutat. El balanç del Pla del 2018, resumit en la següent infografia, identifica aquests avenços.

Balanç Pla muncipal d’acollida persones refugiades 2018

Aquest balanç juntament amb el dels anys d’anteriors (2017 i 2016) serviran de base per l’Avaluació que també ens haurà d’aportar elements de reflexió sobre com, per exemple, des de l’àmbit local treballem per prevenir els discursos d’odi, fet que esdevé encara més preocupant quan aquests s’institucionalitzen. A banda de l’anàlisi documental, per realitzar aquesta anàlisi s’ha treballat amb dos grups focals (de ciutadania i entitats, i un altre a nivell intern de l’Ajuntament) i s’han realitzat diferents entrevistes en profunditat amb actors claus en la implementació del Pla. Per últim, s’ha dissenyat una enquesta que s’ha fet arribar a més de 150 persones per recollir la seva valoració del Pla. De la informació recollida, l’avaluadora n’extreurà conclusions i recomanacions de cara a desenvolupar-ne la continuïtat.

 

 

 

Desplaça cap amunt