Avaluació Pla municipal d’acollida

El febrer de 2019 iniciàvem l’avaluació del Pla d’acollida, amb un encàrrec a la Gemma Pinyol d’Instrategies. L’informe d’avaluació conclou que amb el Pla Sant Boi ha fet un pas endavant, no només perquè ha demostrat compromís, sinó també que ho sap fer bé. Malgrat aquest compromís, hi ha un important espai de millora en la transversalitat, la coordinació estructural i la comunicació. Alhora,  és necessari explorar nous espais d’intervenció, per enfortir el sistema d’acollida i superar algunes de les dificultats actuals. El mes de juliol es realitzaran les sessions de presentació dels resultats al nou Consistori i es convocarà una sessió de la Taula d’acollida oberta a la ciutadania.

L’avaluació ha posat de manifest la necessitat de plantejar una estratègia d’acollida més àmplia, que no quedi circumscrita a les persones acollides al programa estatal i que permeti garantir l’atenció i informació a sol·licitants de protecció internacional fora del programa estatal o de la segona fase. En aquest sentit, cal contextualitzar les diferents situacions que concorren en l’àmbit de l’asil i els canvis que s’han produït en els darrers anys en la composició dels països de procedència

El següent esquema recull algunes de les principals conclusions del Pla que s’explicaran en les respectives sessions de presentació.

Desplaça cap amunt