Convocatòria de subvencions de cooperació i solidaritat

El mes d’abril es van aprovar unes noves bases de cooperació i solidaritat que incorporen una nova línia de subvencions per fomentar projectes d’educació per a la solidaritat (EPS) amb els centres educatius de la ciutat. En la sessió de la Junta de Govern Local del 23 de juny, s’ha aprovat la corresponent convocatòria.  Per aquesta, es compta amb un import de 110.000 repartits entre el pressupost de l’any 2021 i el del 2022, que servirà per impulsar projectes biennals de cooperació al desenvolupament i d’EPS. Pel que fa la cooperació, les bases donen continuïtat a les d’anys anteriors i a més de la qualitat dels projectes, es prioritzen aquelles intervencions  que coherents amb el Pla Director de Cooperació al Desenvolupaemnt, es troben articulades amb els actors del sud, incorporen la perspectiva de gènere i l’enfocament de drets humans alhora que  aporten noves solucions a velles problemàtiques.  D’altra banda, la línia de subvencions per a projectes d’EPS va destinada a donar suport al treball de les entitats de la ciutat en l’àmbit educatiu per impulsar la incorporació de la justícia global de manera transversal en el projecte dels centres.

Podeu trobar més informació a la seu electrònica de l’Ajuntament i en aquest enllaç

Desplaça cap amunt