Mentoria social per a persones refugiades

La Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme de la Generalitat de Catalunya en col··laboració amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat i el suport de l’Ajuntament impulsen un Programa de mentoria social destinat a persones sol·licitants d’asil i/o persones sol·licitants d’arrelament social al municipi de Sant Boi.

El programa de Mentoria del Programa Català del Refugi treballa per l’empoderament de les persones vinculades a la Protecció Internacional, donant-los suport en els àmbit d’aprenentatge de la llengua, inserció laboral, ampliació de la seva xarxa social i la vinculació al territori on resideixen, des de l’acompanyament d’una persona o un grup de persones mentores durant un període de 8 mesos, prorrogables a un any.

S’estima que a Catalunya l’any 2019 hi havia 13.270 persones que van sol·licitar la protecció internacional i, entre gener i octubre del 2020, es van presentar 7.740 noves sol·licituds de protecció. Per a que aquelles persones que ho desitgin i puguin establir una relació de mentoria amb un grup d’acollida, calen mentors i mentores que vulguin formar-se i fer aquest acompanyament.

En l’actualitat diverses persones mentores estan acompanyant a persones sol·licitants d’asil que resideixen o que estan vinculades a una entitat de la ciutat de Sant Boi de Llobregat. Per reforçar-ho, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat està fent una campanya de crida de persones voluntàries arreu del territori, especialment a la la zona del Baix Llobregat

Les persones voluntàries organitzades en grups de mínim 2 persones acompanyaran aquestes persones en l’aprenentatge de la llengua, el coneixement de l’entorn i la millora de les opcions de recerca de feina. La CCAR cerca persones motivades pel voluntariat intercultural, la coneixença de noves realitats i el suport social, empàtiques, responsables i amb habilitats comunicatives. La disponibilitat necessària és de 2 a 4 hores a la setmana durant 8 mesos, prorrogables a 12 mesos. Es disposarà de formació, suport i seguiment tècnic durant tot el procès.

Més informació en el mòbil 623.263.191 o al david.mateo@ccar-cear.org. Inscripcions: https://igualtat.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/programa_catalunya_refugi o al 012″.

DESCARREGA EL DÍPTIC DEL PROGRAMA DE MENTORIA  

Desplaça cap amunt