Jornada de reflexió «La cooperació municipal en una cruïlla» i estrena del documental «Sanmigueleteñas»

cartell_difusio

El proper 27 de novembre us convidem a la jornada de reflexió «La cooperació municipal a la cruïlla» (prèvia inscripció), que tindrà lloc a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer,  de 10 a 14h.

El context actual fa necessari reivindicar la importància de la cooperació pel que fa al desenvolupament i la projecció del muncipi. En aquesta jornada es vol aprofitar la commemoració dels agermanaments per aplegar els suports de la cooperació municipal i reivindicar-la. En motiu de la jornada, s’estrenarà també el documental «Sanmigueleteñas», es presentarà el llibre «Agermanades» i l’exposició «Solidàries», posant de manifest els suports que té la cooperació.

Per aquesta jornada, es preveu convidar a 6 dones de San Miguelito (Nicaragua), protagonistes del documental, perquè comparteixin la seva experiència amb la resta de ciutadania. La Jornada està pensada com un espai per reflexionar conjuntament sobre el paper dels agermanaments i per analitzar de quina manera podem aportar solucions a nivell individual i col·lectiu per assolir la justícia social a nivell global.

 

El documental «Sanmigueleteñas», dirigit per Isaak Lupiáñez Fontanet, s’estrenarà el mateix 27 de novembre, a les 19h, als Cinemes Can Castellet, amb entrada lliure.

En el documental, les dones de San Miguelito prenen la paraula. Amb la Leonor, la Ubaldina, la Maria, l’Edicta, la Yadira, etc. entendrem la quotidianitat de les dones a San Miguelito, les condicions de vida en les àrees rurals i els problemes que afecimatge_SanMigueleteñasten a la població, i en especial a les dones. Amb les seves lluites quotidianes ens endinsarem en el municipi de San Miguelito, i en les transformacions que han tingut lloc en els darrers vint anys, evidenciant com s’han millorat les condicions de vida i s’han creat noves oportunitats, especialment per les dones i els i les joves.

Amb aquest documental es testimonia un procés d’apoderament de les dones que ha recolzat la cooperació alhora que permet donar a conèixer l’agermanament amb San Miguelito com part del patrimoni de la ciutat de Sant Boi.

En aquest enllaç podeu veure el tràiler del documental:

https://www.youtube.com/watch?v=FI170XmxSoc&feature=youtu.be

DICTAMEN JURÍDIC SOBRE LA COMPETÈNCIA DELS MUNICIPIS EN MATÈRIA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL EN EL MARC D’APLICACIÓ DE LA LRSAL

A partir de l’aprovació de la LRSAL (Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local) s’ha produït una situació de manca de claredat en l’aplicació en diversos àmbits que afecten diverses competències que actualment exerceixen molts ajuntaments, la qual cosa ha portat a interpretacions diverses. Una d’aquestes competències és la de cooperació al desenvolupament.

Amb l’objectiu d’aclarir l’aplicació de la LRSAL a la cooperació al desenvolupament des de l’àmbit municipal, la Comissió de Municipalisme del Fons Català de Cooperació va encarregar al Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local (CSITAL) un estudi-dictamen que pugui servir de guia a tots els ajuntaments i ens locals.

A les reunions de la Comissió de Municipalisme i de la Junta Executiva celebrades el dia 28 d’octubre de 2014 s’ha presentat el dictamen, les principals conclusions del qual són:

– Les activitats en matèria de cooperació al desenvolupament que realitzin els municipis, s’ha d’entendre que ho són com a competències pròpies, d’acord amb el que especifiquen la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional al desenvolupament, la Llei 2/2014, de 25 de març, de l’acció i del servei exterior de l’Estat i la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.

– La possible coordinació de la prestació de serveis d’ajuntaments de menys de 20.000 habitants per part de les diputacions o consells Comarcals, no té cap tipus d’incidència pel que fa a l’activitat de cooperació al desenvolupament que realitzin els municipis.

Per aquest motiu, adjuntem el document del dictamen, per seguir defensant  la capacitat dels ajuntaments i els ens locals de poder desenvolupar polítiques de cooperació al desenvolupament.

Informe LRSAL-Cooperacio

Documental «12 mesos de cooperació santboiana»

El documental «12 mesos de cooperació santboiana», que és un recull de les activitats desenvolupades des de l’Ajuntament i les entitats del Consell Municipal de Cooperació al llarg del 2014, alhora que un espai per reivindicar la cooperació municipal.

El podeu veure en aquest link: vídeo

 

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat aportarà 3.000 € al projecte de Resposta de la Crisi Humanitària arran de les Inundacions als Campaments Saharauis de Tindouf.

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, conjuntament amb la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS) fa una crida als ajuntaments catalans a sumar-se a la resposta davant les inundacions que han afectat els Campaments de Refugiats Sahrauís de Tindouf  (Algèria), a l’Àfrica Occidental.

La tarda del 21 de setembre la wilaia d’El Aiun es va veure afectada per fortes pluges, que van provocar afectacions materials considerables, concretament a les escoles, guarderies infantils, dispensaris i seus de les administracions públiques. A més, les haimes i els habitatges van quedar malmesos de manera substancial i moltes famílies van perdre casa seva i les reserves d’aliments de què disposaven.

Segons els equips de la Mitja Lluna Roja Sahrauí (MLRS) presents al terreny, van resultar ferides diverses persones. La MLRS en col·laboració amb les agències de Nacions Unides presents als campaments de refugiats han procedit a una avaluació de les pèrdues i dels danys ocasionats per aquestes inundacions, també com de les necessitats més urgents.

Des del Fons Català, la CCASPS i molts ajuntaments catalans es treballa des de fa anys per la resolució pacífica del conflicte del Sàhara Occidental. En aquesta ocasió no som aliens al patiment que la prolongació d’aquesta situació suposa, especialment entre els refugiats i els desplaçats sahrauís, que en són les principals víctimes.

Així, el Fons Català, juntament amb la CCASPS, reitera la crida als ajuntaments i institucions supramunicipals a adherir-se a aquest procés de suport a la població afectada a través d’aquesta Campanya d’Emergència, que es concretarà en un projecte que es definirà a partir de les prioritats expressades avui mateix pel delegat del Front Polisario a Catalunya.

És per aquest motiu que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat aportarà 3.000 € a aquest projecte.

Taller participatiu sobre «Economia feminista: una possibilitat de canvi»

Solidaritat Inter(nacional) transformadora entre i per les dones, especialment sobre la feminització́ de la pobresa i la seva ciutadania econòmica, en i amb els municipis.

En el context actual de crisi que vivim, es considera necessari reprendre la reflexió́ sobre la solidaritat dins el territori amb una mirada local i global, actualitzada i amb la incorporació d’equitat de gènere, mitjançant eines innovadores i creatives, que facilitin processos de consciencia crítica i transformadora i que impulsin alternatives
locals amb una mirada global.

Per la construcció de consciencia crítica sobre la importància de la solidaritat inter(nacional) es necessari implicar a tota la ciutadania, però és estratègic enfortir a les lideresses dels diversos moviments socials dels municipis perquè aquestes aportin el seu punt de vista i multipliquin els processos.
En aquest sentit, el projecte prioritza una temàtica d’interès actual per les dones de St. Boi i Santa Coloma, la feminització de la pobresa i la ciutadania econòmica de les dones.

L’accés a noves mirades, anàlisis i propostes, vingudes de les feministes catalanes i de la resta del món pot enriquir la construcció́ de discursos i pràctiquestransformadores de les dones dels municipis locals per fer front a l’actual situació i millorar la cohesió social i la construcció d’una ciutadania econòmica més justa i equitativa per dones i homes.
Per fer-ho possible es creen espais de comunicació (accés a informació i discursos alternatius al normatiu), de reflexió crítica, de foment del diàleg i de construcció́ de discurs; espais físics i virtuals on dones de diverses procedències, edats i sectors socioculturals puguin exposar les seves mirades, reflexionar i elaborar discursos
de forma col·lectiva.

El projecte s’estructura en tres moments:
1.-Espai preparatori
Taller Preparatori (28 octubre)
És un taller de 2:30 hores aproximadament.

Al taller preparatori es treballarà:
– Exposició dels conceptes bàsics d’economia feminista, ciutadania econòmica i feminització de la pobresa.
– Treball per identificar, a partir de l’experiència i la vida de les dones participant, els temes prioritaris al voltant de la temàtica. Aquesta identificació servirà per dissenyar el seminari de reflexió de novembre.
S’utilitzen dinàmiques participatives.
Accés a materials sobre economia feminista

El grup disposarà de diversos materials de preparació a diversos nivells per tal de complementar el procés al nivell del interès de cada persona.
Es posarà al servei del grup:
– Dossier d’economia feminista
– Documentació per consultar
– Plataforma virtual. Plataforma FemAcció.

La Plataforma FemAcció és una eina virtual complementària (i opcional). Es tracta d’una xarxa social virtual de senzilla utilització. Cooperacció posa al servei dels grups i entitats de dones aquesta eina. Durant la durada del projecte s’obra un grup per tal de facilitar l’accés i l’intercanvi d’informació (articles, documents, vídeos i podcast) així com espais de reflexió i intercanvi. Per facilitar el accés a aquesta eina, el projecte contempla espais per divulgar la seva utilització i facilitar la seva pràctica (tallers d’utilització).

2.-Espai de reflexió i construcció
Seminari (17 i 20 novembre)

A partir de dinàmiques participatives i creatives i a partir del temes escollits al taller preparatori, s’obrirà un espai de reflexió, d’intercanvi d’experiències i de formulació de propostes, que contarà amb dues dones especialistes en economia feminista que acompanyaran el procés, una lideressa que vindrà des d’El Salvador (de la xarxa de
Mesoamericanas en Resistencia) i una experta d’aquí. Tot el procés i l’elaboració de les conclusions estarà dinamitzat per una pallassa especialitzada en desenvolupament i gènere amb una metodologia anomenada “Clownclusions”.

El seminari esta pensat en dos moments, un moment oberta al públic en general i un destinat al grup per tal de construir de forma col·lectiva reflexió.
No hi ha un temari tancat, perquè la idea és que s’adapti al que les dones hagin decidit aprendre i/o aprofundir al taller preparatori. El seminari té una duració aproximada de 6 hores (3 hores cada dia).
Es comptarà amb un espai infantil per facilitar la participació de les dones que tenen infants a las seva cura.

Documental sobre economia feminista
Es realitza un documental d’economia feminista a partir del procés creat.
El documental es distribuirà a diverses entitats.

3.-Espai de cloenda
Es presenta el document sobre economia feminista a partir del qual es farà un debat.
Es divulgaran els resultats del procés als municipis implicats, a l’àrea metropolitana i a Catalunya.
Estarem contentes que les dones de St. Boi participeu en aquest procés, aportant les vostres mirades i experiències i enriquint la reflexió entorn a la feminització de la pobresa i la economia feminista.

Les dones som les més afectades per la crisi actual, es necessari reflexionar sobre les discriminacions que vivim, intercanviar mirades i definir estratègies de canvi.

Comptem amb la vostra participació!

Jornada cooperaccio

Més de 5.000 persones han participat al Barrejant’14: Trobada de la Solidaritat de Sant Boi

Sant Boi ha celebrat del 3 al 5 d’octubre una nova edició de la trobada solidària Barrejant, amb el lema ‘Construïm la Pau’. Més de 5.000 persones han participat en les activitats del programa. Les més populars han estat el concert de Las Migas, l’espectacle de foc i les activitats infantils.

L’edició d’enguany ha comptat amb la presència d’activistes per la pau de diferents països que visiten aquests dies municipis de Catalunya en el marc del programa Ciutats Constructores de Pau. L’Ajuntament de Sant Boi lidera aquest projecte, amb la col·laboració amb la Comissió d’Ajuda al Refugiat, l’Institut de Drets Humans de Catalunya i altres dotze localitats.

L’acte inaugural va ser protagonitzat per l’israelià Meir Margalit, exregidor de l’Ajuntament de Jerusalem i fundador de l’organització Commitee Agains House Demolitions, que lluita contra les demolicions de cases palestines, i amb el palestí Issa Amro, destacat defensor dels drets humans i la pau i membre fundador de nombroses organitzacions no violentes a Hebron.

Can Massallera, L’Olivera i la plaça de Teresa Valls i Diví han estat els escenaris del Barrejant’14.

Podeu veure un vídeo resum en aquest enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=AJTq0j3wNPs&feature=youtu.be