Convocatòria de subvencions 2014 de l’Ajuntament de Sant Boi

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Boi va aprovar el dilluns dia 23 de desembre les Bases Particulars per a  l’exercici 2014 que han de regular la sol·licitud i l’atorgament de subvencions per a la realització d’activitats i serveis dels diferents àmbits, entre ells el de Cooperació i Solidaritat .

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 2 de gener fins el 4 de febrer de 2014 ambdós inclosos i està previst que entre els dies 30 i 31 de desembre tota la documentació per poder fer la sol·licitud estarà penjada a la web municipal www.santboi.cat

Recordem a les entitats que van rebre subvenció a la convocatòria 2013 que han de presentar la justificació de la subvenció abans del dia 1 de febrer de 2014 segons el que s’estableix a l’aparta 6.1. de les Bases 2013. També us recordem que a l’apartat 8 de les Bases s’estableix la possibilitat d’acordar l’ampliació del termini d’execució i justificació per un període màxim d’un any, sempre que es justifiqui de forma motivada.

 

Local Med va celebrar un seminari d’avaluació de polítiques públiques al Marroc

2007-01-03 16.56.08
La plataforma Local Med, impulsada per la Diputació de Barcelona, va celebrar a principis de desembre un seminari a la comuna marroquina de Kasr al-Kabir per facilitar un marc de referència en matèria d’avaluació de polítiques públiques locals.

El seminari, que va comptar amb la participació de 90 persones, va permetre presentar un marc de reflexió i un conjunt d’orientacions sobre l’avaluació de les polítiques públiques locals, tant a Catalunya com al Marroc. A més, va servir per identificar els principals desafiaments, obstacles i potencialitats per impulsar accions d’avaluació a les comunes marroquines. En la trobada van participar representants de les deu comunes marroquines involucrades en la plataforma i de dos ajuntaments catalans.

En el marc del seminari també es van compartir experiències i bones pràctiques entre els socis de Local Med, un innovador espai d’intercanvi i aprenentatge mutu entre 14 municipis de la demarcació de Barcelona i 10 de la regió Tànger-Tatuan per al foment i sistematització de polítiques públiques locals de promoció de la cohesió social i el desenvolupament econòmic. Fruit dels nous marcs legislatius i de la mateixa Constitució, el Marroc viu actualment un intens procés de democratització, regionalització i participació que obliga a introduir importants canvis en la gestió pública local. En aquest context, un component estratègic de la qualitat de les polítiques públiques i d’una millor governança és la incorporació de sistemes i estratègies d’avaluació.

El seminari va comptar amb la participació, entre d’altres, de Frederic Udina, president de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques de la Generalitat de Catalunya; Ahmed Bencheikh, president de l’Associació Marroquina de l’Avaluació; Llorenç Fernández, cap d’Assistència a la Planificació i l’Avaluació de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat; José Angel Carcelén, primer tinent d’alcalde de l’Àrea de Governança i Ciutadania de Sant Boi de Llobregat; Mario Alguacil, director de Tecnologies i Gestió del Coneixement de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat; Manuel Leiva, regidor de Cooperació de Sant Feliu de Llobregrat; Souad Benrahma, vicepresidenta de la comuna de Kasr al-Kabir; Hassan Dahman, vicepresident de Chefchauen; o Mustapha Bensalem, secretari general de Larraix.

2013-12-03 15.20.33

Fruit d’aquesta participació en Llorenç Fernández ens comenta: «Com experiència m’ha semblat molt enriquidora la col·laboració en el projecte Local Med, l’organització per part de la Diputació de Barcelona i CMRD m’ha semblat immillorable, l’hospitalitat dels representants de la comuna de Ksar el Kebir de difícil descripció per la seva calidesa i implicació. En tot moment vàrem estar acompanyats i protegits per la Norma Jordana (CMRD) i l’Eulàlia Carrillo (Diputació de Barcelona) que es varen desviure per aconseguir els mínims de confort necessari entremig d’un calendari sense pràcticament moments de descans.»

Per que fa als aspectes que més l’han sorprès en Llorenç ens comenta que: «personalment vaig rebre molt més del que els hi vaig oferir, ara entenc  la «pasta especial» de la que esteu fets la gent que us dediqueu a treballar en Cooperació. També em va sorprendre l’interès que tenien en dissenyar i implementar polítiques de qualitat democràtica quan la zona presenta mancances greus, segons el meu parer, en temes d’urbanisme, habitatge, manteniment de ciutat, i cohesió social.»

 

Visita de la delegació de Larraix (Marroc) a Sant Boi de Llobregat

IMG_5696

El dimarts 17 de desembre, 7 membres de la delegació marroquina de Larraix han estat rebuts a Sant Boi per l’Alcalde de la Ciutat Jaume Bosch i la regidora de Cooperació, Solidaritat i Pau, Alba Martínez. Aquesta visita forma part del projecte «Accés a la informació per millorar la prestació dels serveis públics», cofinançat per la Unió Europea, i l’objectiu de la visita he estat conèixer de primera mà les experiències del nostre municipi pel que fa al dret a d’accés a la informalció.

Aquesta visita està organitzada per l’Associació Madinati Larache, conjuntament amb la Comuna de Larraix (Marroc) i la Diputació de Barcelona. La composició de la delegació marroquina estava conformada per:

– Senyor Machij EL KARKRI, 1r tinent d’alcalde de la Comuna de Larraix
– Senyor Said FEDDOULI,  Vicepresident de la Comuna de Larraix
– Senyor Mohamed EL MEZOURI, Regidor de la Comuna de Larraix
– Senyor Mustapha BENSALEM, Secretari General de la Comuna de Larraix
– Senyor Mustapha LAMRANI, President de l’Associació Madinati Larraix
– Senyor Mohamed ERZAMI, Tresorer de l’Associació Madinati Larraix
– Senyor Mustapha ROUASS, Periodista d’un diari nacional
 
IMG_5694

Els temes en els quals la delegació marroquina ha mostrat més interés han estat: el dret d’accés a la informació municipal: informes dels diferents consells i reunions dels comitès, projectes, adquisicions, etc; el funcionament de l’oficina d’informació; el procediment de l’oficina de reclamacions i tractament de les mateixes; el marc jurídic de l’accés a la informació; les tècniques i eines que s’utilitzen per a l’accés de la informació; les aplicacions, procediments i temps de resposta; i l’organigrama municipal i senyalització dels diferents serveis i oficines.

 

El Comitè d’Ètica de l’Ajuntament realitza una formació sobre Compra Pública Ètica

El 4 de desembre els i les membres del Comitè d’Ètica de l’Ajuntament van participar en una formació introductòria sobre els principis de la Compra pública Ètica realitzada per SETEM, per tal d’analitzar i reflexionar conjuntament com s’hauria d’integrar la compra pública ètica en el desenvolupament de l’actuació municipal tot identificant espais i estratègies que faciliten la incorporació de criteris socials i ètics en les compres que es realitzen des de l’Ajuntament.

El Codi ètic de l’Ajuntament incorpora  en l’article 28 una referència a la Compra Pública i a la adhesió que es va realitzar l’any 2005 a la Xarxa Catalana per la Compra Pública Ètica, una plataforma conformada per diverses administracions catalanes que té per objectiu promoure la incorporació de criteris ètics en el consum de les administracions públiques

Durant la formació, es va insistir  en el paper “pedagògic”  que pot jugar l’administració local davant la ciutadania, com a principal consumidora i també com a referent per a la ciutadania, les institucions privades i les empreses. L’Administració com a gestora dels fons públics ha de tenir un comportament respectuós amb la societat i el mediambient i  donar resposta a la creixent sensibilitat dels consumidors i les consumidores respecte les condicions sota les quals s’han elaborat i comercialitzat el productes o en què s’han desenvolupat els serveis subministrats. Si bé les directrius europees són molt laxes en relació a la compra pública, existeixen iniciatives pioneres i bones pràctiques que demostren que la la Compra pública Ètica no només es possible sinó que també atorga un valor afegit a la compra pública com a motor d’inclusió, de coherència política, etc.

La formació al COET és important per tal que aquest, com a òrgan consultiu, assessor i orientador de l’Ajuntament, vetlli per la incorporació progressiva de criteris ètics i socials en les compres públiques i per una major coherència entre les polítiques públiques.

Sin título


 

Amb rostre de dona

El passat 25 de novembre a San Miguelito (Nicaragua) es va conmemorar  el Dia Internacional contra la Violència contra les dones, en el marc de les accions desenvolupades per la Implementació del Pla d’Igualtat d’Oportunitats de San Miguelito (PIO). Aquest projecte  es va començar a executar l’any 2012 amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Boi, que van realizar una aportació conjunta de 64.000€  repartits en dos anys (2012 i 2013) perquè l’Alcaldia dmujeres_colorse San Miguelito i la Fundación de Mujeres de San Miguelito (FUMSAMI) poguessin desenvolupar algunes de les línies  estratègiques del PIO.

A San Miguelito, com a aquí, la violència masclista continua sent una xacra social, fruit d’un model patriarcal que encara domina la construcció social i  les estructures de la nostra societat, i que subordina les dones als homes. La violència, en les seves diverses formes (simbòlica, psicològica, cultural, sexual), és, en aquest sentit,  la màxima expressió de la dominació de l’home sobre la dona.

El treball participatiu realitzat per l’elaboració del PIO va permetre constatar que a San Miguelito la violència masclista és una realitat per a moltes dones que, en diversos dels tallers realitzats, van explicar diverses situacions en les que havien patit violència, la majoria dels casos en mans de les seves parelles o exparelles. Fruit d’aquesta diagnosi i alhora de la constatació dels pocs recursos existents en el municipi agermanat per a la prevenció de la violència masclista i l’acompanyament posterior a les dones víctimes (perquè puguin fer la denúncia i alhora garantir-los la protecció) un dels objectius estratègics del PIO va consistir en treballar per a l’eradicació de la violencia de gènere, tot construint un municipi lliure de violències.

El projecte Implementació del Pla d’Igualtat d’Oportunitats de San Miguelito respon a aquest objectiu i com a tal pretén contribuir a construir aquest municipi lliure de violència, tot millorant l’acompanyament a les dones víctimes de violència i iniciant procesos de sensibilització ciutadana. Des del lideratge de l’Alcaldia de San Miguelito i FUMSAMI, en coordinació amb altres institucions locals ( com el Ministeri de Salut, el Ministeri d’Educació, la Comissaria i la Fiscalia), en el marc del projecte s’ha dissenyat el Circuit d’atenció i protocol d’actuació contra la violència masclista, per millorar l’atenció a les víctimes de violencia de gènere. En l’àmbit de la prevenció, al llarg del 2012 i 2013, s’han realitzat diversos tallers a joves per prevenir la violència i també amb dones per conscienciar-les i visibilitzar les violències existents, que en alguns casos es troben «normalitzades».

Paral·lelament a aquest treball preventiu i d’atenció ( que ha suposat la posada en marxa d’una línia d’ajudes a dones víctimes de violència i d’assessorament psicològic), s’han impulsat diverses estratègies per garantir l’autonomia econòmica de les dones, perquè en molts casos la dependència econòmica de les dones envers l’agressor, és un factor que dificulta els procesos de denúncia i limita la capacitat de decisió de les dones. Per aquest motiu,  s’ha ampliat el fons de crèdit que disposa FUMSAMI i que facilita l’emprenedoria de les dones en l’àmbit productiu, amb petits crèdits (a un interés molt inferior que el que predomina a les entitats financeres del país) amb el qual poden dur a terme iniciatives que els generen alguns ingressos.

La tercera línia estratégica d’aquest projecte ha estat el treball des de l’àmbit institucional, amb l’objectiu de consolidar un model d’organització sensible al gènere, dotant a l’alcaldia de San Miguelito de capacitats i mecanismes per afavorir la igualtat entre homes i dones. La capacitació a les dones, i la sensibilització als homes en perspectiva de gènere són algunes de les accions que s’han emprès per treballar en aquest camí. Precisament, el dia 25 de novembre FUMSAMI i l’AlcaldDSC03148ia van coordinar una activitat per aproximar la justícia a les dones, amb una trobada conjunta entre dones de diferents comunitats ( casc urbà de San Miguelito, El Jicaro, Santa Maria, La Tigra, El Fajardo, El Dorado) per donar a conèixer els serveis existents i facilitar la coordinació amb el jutge local i la comissaria de la dona davant de situacions de violència masclista. Aquesta mateixa formació, una setmana més tard, es va realizar entre un grup d’homes del municipi.

Amb aquest  projecte  el 25 de novembre s’ha consolidat com una data reivindicativa i s’han posat en marxa diverses iniciatives econòmiques protagonitzades per les dones, amb l’objectiu final d’avançar cap a un desenvolupament equitatiu i sostenible.

L’abastament d’aigua a Sant Boi de Llobregat

mapafonts

És evident que l’arribada de l’aigua a casa nostra és un fet relativament nou; tot i així, en la memòria de molts de nosaltres ho donem per un fet quotidià i normal, i inclús ens estranyem quan obrim l’aixeta i no surt aigua o surt marronosa.

Cada municipi té la seva història particular de com ha solucionat l’accés universal a l’aigua, una història única i irrepetible. És per aquesta singularitat que es fa necessari conèixer-la i reconèixer-la, perquè sovint són els esforços col·lectius i les demandes populars les que acaben fent possibles històriques demandes. Aquesta és la història de Sant Boi.

En primer lloc evidenciar que Sant Boi està a la llera del riu que li dóna nom, el Llobregat, un dels principals de Catalunya i que ha jugat un paper de primer ordre en el desenvolupament social i econòmic del principat. Es conserven encara imatges, d’un centenar d’anys enrera, de quan les dones hi anaven a rentar la roba.

Des de l’època medieval tenim documentats diversos pous públics. Per exemple, i entre d’altres, un a la plaça del mercat –avui Constitució- o el famós Pou Comú, a la connexió de l’Alou amb l’antic Clos de l’Amigant (avui plaça de l’Ajuntament). A banda d’aquests, nombroses cases i masies disposaven de pou propi que amb el pas dels segles s’anaren exhaurint o contaminant, en paral·lel al creixement de la població i l’extensió paral·lela de les xarxes de sanejament (clavegueram). Cronològicament la cosa aniria així:

Dècada 1855-1860. Construcció del Canal de la Dreta del Llobregat, per a usos agrícoles.

1904. La Societat “Juan Petit y Cía”, que treu l’aigua de la Riera de Torrelles, es fa càrrec del subministrament a les fonts públiques locals. El contracte es rescindirà el 1911.

Sobre 1910. En aquest anys ja existia la Font de la Mina (Cap de la Vila).

1911. Bases per a un nou contracte de subministrament d’aigua amb la Societat “Juan Petit y Cía”, sucessora de “Juan Mata y Cía”, propietària de les aigües de la Riera de Torrelles.

1914. Font al carrer Sant Pere (encara existent).

1917. Dipòsit per a l’abastament de fonts públiques al carrer Baldiri Comas (Font de la Mina a la plaça del Cap de la Vila).

1922. Font al carrer Viladecans (Can Castellets).

1924. Projecte de font pels carrers Raurich – Montmany.

1925. Estudis per a la municipalització del servei d’aigües potables. Es vol aprofitar aigües freàtiques del Llobregat i es fa un pou artesià de prova (pou del qual l’aigua sorgeix espontàniament). Els anys següents es desenvolupen diversos projectes de millora.

font de Golbes                                                           La font de Golbes i el seu entorn han estat recentment restaurats

1940. Acabada la guerra civil, s’inicien les gestions amb la Societat General d’Aigües de Barcelona., empresa que, al llarg dels propers anys –i fins avui-, serà la que abastirà la població i anirà fent obres d’infraestructura per tal d’anar lligant, de forma progressiva, els nuclis de població dispersos i barris de muntanya.

1947. es procedeix a la legalització de pous (Mestres i Ignasi de Puig).

1949. Concessió d’aigua a la urbanització del Parc de Marianao.

1953. Passatge de Santa Teresa.

1957. Mina de Sant Ramon. Queda certificada la insalubritat de la mateixa. Podria tractar-se de l’antiga Mina Castells i Comas i de la qual l’Ajuntament, des del 1887, n’era copropietària.

1973. L’aigua potable arriba a Can Carreres i Can Paulet.

1979 en endavant. Amb la recuperació dels Ajuntaments democràtics es procedeix a la canalització de rieres i del “Canal de la Dreta” dins del nucli urbà.

Més informació de la campanya a: www.somaigua.cat

Logo-SOM-AIGUA-2

 

Molins per a l’autonomia econòmica i l’enfortiment comunitari

El Colectivo de Mujeres de Matagalpa ha  portat a terme durant els últims mesos un projecte per afavorir la iniciativa económica i organitzativa de les dones de la zona rural de Matagalpa. El projecte s’emmarca dins el Pla quinquenal de l’entitat i consisteix en equipar els locals i adquirir la maquinària per posar en marxa molins comunitaris gestionats des de l’oImagen2rganització de les dones.

En el marc del projecte s’ha adquirit la maquinària per a quatre comunitats (Estrellita, Matasano, Molinoi norte y Nuestra Tierra), s’han construït els  locals per al molí a la comunitat de l’Estrellita i Molino Norte i s’han acondicionat els existents a Matasano i Nuestra Tierra. A més, s’han realitzat les gestions amb Unión Fenosa per la instal·lació eléctrica i s’ha realitzat la capacitació sobre l’ús dels molins a cadascuna de les dones que s’ocuparà del funcionament.

Els molins permeten millorar les condicions de vida de les dones, perquè suposen una disminució dels costos de temps i diners per  les dones de l’activitat de moldre grans (blat de moro, café i cacau). Així mateix, la possibilitat de moldre el gra dóna  l’oportunitat a les dones de desenvolupar altres micorprojects productius com la producción de Imagen1pinol, pinolillo, tortillas, hornada, etc.

El funcionament del molí és responsabilitat d’una de les dones organitzades de la comunitat, que rep una ajuda económica per fer funcionar el molí en els horaris acordats amb la resta de les dones. És l’assemblea de dones qui decideix també el preu de la mòlta segona la quantitat de gra. Els molins adquirits en el marc del projecte són propietat de l’organització de dones, representada per la junta directiva, i forma part de la capitalització col·lectiva i el dret a la propietat i economía de les dones.  En aquest sentit, el projecte combina enfortiment de l’organització col·lectiva i genera eines per a una major autonomía personal de les dones.

Jairo Aguirre, tècnic d’aigua de San Miguelito visita Sant Boi i participa en una formació

Del 7 al 15 de desembre, Sant Boi de Llobregat ha rebut la visita de Jairo Aguirre Orozco, tèFormacioJairo_RecepcioAlcalde (7)cnic de la Unitat de l’Alcaldia de San Miguelito dins del procés d’assessorament previst en el projecte Enfortiment institucional a través de la planificació hidrològica municipal, que des del passat juliol rep el suport de la Diputació de Barcelona gràcies a una subvenció a l’Ajuntament de Sant Boi de 29.933,20€ repartits en els exercicis 2013 i 2014.

Amb aquest projecte l’Ajuntament de Sant Boi col·labora amb l’Alcaldia de San Miguelito per enfortir la seva capacitat de planificació i gestió hidrològica, donant continuïtat als processos estratègics iniciats amb l’elaboració del Pla Director d’Aigua i Sanejament, que fou aprovat pel Consejo Municipal de San Miguelito el desembre de 2011. Aquest document és el resultat de dos anys de treball participat i de terreny en les 45 comunitats rurals en les quals es troba dispersa la població del muFormacioJairo_ESF (2)nicipi agermanat.

El Pla Director va constatar que el 85% de la població de l’àrea rural no tenia accés a l’aigua en condicions de quantitat i qualitat suficients per garantir una vida digna, cosa que explica que l’accés a l’aigua sigui un dels principals motius de preocupació entre la població i un element determinant per a impulsar el desenvolupament i la millora de les condicions de vida.

De fet, la participació de la població en l’elaboració del Pla Director així com en la gestió posterior dels sistemes d’aigua, és un dels elements més característics i significatius d’aquest projecte, emparat en la Llei 722, llei d’aigua de Nicaragua, que estipula que els Comitès d’Aigua Potable i Sanejament (CAPS) són les estructures comunitàries que s’encarregaran de la gestió dels sistemes d’aigua i que com a tals han de comptar amb personalitat jurídica. D’acord amb això, el rol de les autoritats locals consisteix en donar suport als CAPS per la seva constitució i capacitació necessària perquè puguin desenvolupar aquesta tasca de forma eficaç i efectiva. En coherència amb aquest marc normatiu, el projecte es proposa enfortir i afavorir la participació ciutadana a través dels CAPS alhora que impulsar processos de sensibilització ciutadana des d’una perspectiva de gènere, de drets i medioambiental.FormacioJairo_ReunioDIBA (1)

L’enfortiment de l’alcaldia de San Miguelito com a agent dinamitzador d’aquests processos és, doncs, un element central i per això cal augmentar les capacitats tècniques del personal, mitjançant la formació específica i la dotació de les eines de treball adequades. Per aquest motiu, el projecte compta amb l’assessorament d’Enginyeria Sense Fronteres, que està treballant en l’adaptació d’un sistema d’informació geogràfica de software lliure (QGIS) que implantat en els equips de l’alcaldia permetrà millorar els sistemes d’informació del territori i els càlculs dels sistemes d’aigua. Durant aquests dies el tècnic nicaragüenc ha realitzat una formació intensiva sobre l’ús d’aquest programari i ha treballat conjuntament amb ESF per preparar el procés per la seva instal·lació i la capacitació de la resta del personal del municipi nicaragüenc que tindrà lloc el proper gener.

FormacioJairo_FiraPurissima (7)L’estada, per últim, li ha permès conèixer elements centrals de la planificació territorial del muncipi de Sant Boi i la gestió del Parc agrari, així com participar en activitats vinculades destacades a nivell municipal, com són la celebració de la Fira de la Puríssima i la commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans.

Ja podeu veure el documental Ciutats Defensores dels Drets Humans

videocddhEl documental s’estrenà, simultàniament, en diferents ciutats participants del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans el dia 10 de desembre, coincidint amb la commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans.

Aquest documental fa una síntesi de les activitats realitzades durant l’estada dels vuit defensors i defensores dels drets humans convidats a Catalunya, en el marc del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, alhora que ens apropa l’oportunitat d’entendre el perquè d’aquesta trobada i el poder tornar a escoltar els testimonis de lluita i de coratge de tots ells i elles.

El grup està format per Marco Antonio Arana Zegarra, defensor de drets humans peruà, perseguit per la seva defensa del medi ambient; María Doris Rivera Ríos, membre de la Comissió de Drets Humans i Dret Internacional del Bajo Ari, en Colòmbia; James Torh, membre de la Comissió Nacional Independent de Drets Humans de Libèria; Idagja Lachgare, defensora dels drets del poble sahrauí perseguida per les autoritats marroquines; Alma Masic, defensora de Drets Humans de Bòsnia-Herzegovina;  Estela de Carlotto, presidenta d’Abuelas de la Plaza de Mayo; Buscarita Roa, integrant de l’Associació Abuelas de la Plaza de Mayo; i Clàudia García Giraldo, defensores dels drets humans de l’Asociación de Desplazados y Desplazadas para la Convivencia Pacífica de Colòmbia.

A tots ells i elles els volem donar les gràcies per la seva presència i testimoni, així com a totes les persones i entitats que han fet que aquest projecte sigui possible, tant a la nostra ciutat com a la resta de municipis participants. També a Andrés Pino, membre de Conjuntovacio, per tot el treball realitzat, especialment aquest magnífic documental.

El podeu veure a: Ciutats Defensores dels Drets Humans

Més informació: ciutatsdefensoresdretshumans.wordpress.com

Documental_DDHH (1)

Projecció del documental “Ciutats Defensores Dels Drets Humans”

El proper 10 de desembre, coincidint amb la commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans, es projectarà el documental Ciutats Defensores dels drets Humans, que pretén ser un resum de totes les activitats que han tingut lloc en els diferents municipis catalans que han participat dins el marc del projecte, amb l’objectiu de sensibilitzar i difondre tota la repercussió que ha generat les diferents accions d’aquest projecte en el territori de l’àrea metropolitana.

La projecció tindrà lloc a les 19h a Cal Ninyo. L’accés és gratuït. Us hi esperem!

Més informació a: ciutatsdefensoresdretshumans.wordpress.com

defensorswebquadrat